Privacy Policy

תקנון תנאי השימוש להלן “ההסכם” באתר ריקומפ

קדימון
ההסכם של תנאי השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
ריקומפ להלן “האתר ” הינו שם ייצוגי של חברת ריקומפ מחשבים( להלן “החברה” והוא אתר
המשתמש כאתר למסחר ומכירת מחשבים ציוד הקיפי ואלקטרוניקה והנך מוזמן לקחת בו חלק , קרא
את הפרטים שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין ריקומפ מחשבים בכפוף להסכמתך לתנאי
השימוש אשר יפורטו להלן.

תוכן האתר
השימוש באתר ריקומפ על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות
וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג
התוכן. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון
ומלאים של המוצרים נמסרים על ידי ריקומפ מחשבים. על אף שחברה מפקחת על המידע המחיר
ונכונותו, אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע
מטעה המופיע באתר . מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד
העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר .
החברה רשאית להחליף, לשנות ו/או להוסיף מוצרים באתר בהתאם לסל המוצרים של החברה
ומלאיה. באחריות הגולשים לשים לב למחיר אשר גם הוא משתנה מעת לעת.

התכנים באתר נתונים לשינויים בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של מי מטע מה.
מחירי המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים ,ואינם בהכרח המחירים
הנמוכים ביותר עבור המוצרים.

הגולש באתר ו/או המזמין נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הינו
מעוניין קודם להזמנתך דרך האתר .
החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או
אזכור או התרעה בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני
אתר ריקומפ כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר , קוד האתר , קבצי מדיה לרבות גרפיקות,
סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים
במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב
מראש מהחברה המחזיקה באתר ריקומ פ.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק , לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים
מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מטעם החברה. אנו
בחברה שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים,
תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר . ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם
בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת האתר .
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור
בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר .

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של ריקומפ מחשבים ואין לעשות בהם שימוש
אשר נועד את האמור בתקנון זה ,למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות
היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על
פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
ניהול משתמשים ומבקרים באת ר – החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם
על ידי חסימת כתובת ה – IP של המחשב שלו, כתובת ה – MACID של המחשב שלו או אפילו
בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

הגבלת פרטיות ואבטחת מידע
האתר עומד בתקן אבטחת מידע לעסקים DSS-PCI והחברה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי
המשתמשים הרשומים באתר /מנויים הרשומים באתר . במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי
להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תבי עה, טענה
או דרישה כלפי החברה. החברה מתחייבת לא לעביר ביוזמתה שום מידע שברשותה לצד ג’.

גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים( ובממשקי
סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים,
הרגלי גלישה באתר ניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר
המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר .

שעות פעילות
מחלקת שרות לקוחות בימים א’ עד ה’, בין השעות 00:09 ועד 00:18.

תשלום ואספקה
א. אופן התשלום יתבצע דרך האתר באמצעות כרטיסי אשראי או ישירות מול מחלקת מכירות של
החברה.
ב. כל המחירים באתר הינם בש”ח בלבד וכוללים מע “מ .
ג. משלוח המוצרים לבית הלקוח/העסק יעשה על ידי חברת שליחים או מובילי החברה או מי
מטעמה.
ד. בעת תיאום האספקה, רשאית החברה לבק ש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת
תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך , על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
ה. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך , תבוטל הזמנתך .
ו. החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה במידה והדגם השתנה, נגמר מהמלאי ו\או לא ניתן להשיגו
יותר אצל אותו היבואן, במידה ואירוע מסוג זה מתרחש מבצע ההזמנה מצהיר כי הוא מודע לכך כי
יהיה איחור בזמן האספקה ו\או ביטול העסקה ללא פיצוי, ו/או תמורה כלשהי ביטול מכירות.
ז. זמני אספקה עד14 ימי עסקים אלא אם כן צוין אחרת בפני הלקוח לפני ביצוע החיוב בפועל.
החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר
ו/או לבטל הזמנה לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ב. במקרה של כוח עליון ,פעולות מלחמה ,איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך מכירת
המוצרים וביצועה.
ג. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.
ד. בכל מקרה שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות ההסכם הזה.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר . יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת
שהשירות באתר לא יופרע , יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה
בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרים או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו
ההזמנה לא התקבלה )מכל בסיבה שהיא( ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע את ההזמנה.

ביטול עסקה
כפי שמפורט בהמשך במקרה של ביטול עסקה תהיה החברה רשאית לחייב את הרוכש בתשלום דמי
ביטול של עד %5 ממחי ר המוצר שנרכש או 100 ₪לפי הנמוך מבניהם.
כל זאת מרגע שלחץ הגולש על לחצן “אישור מכירה” שם ולמעשה אישר לגולש את הרכישה /הזמנה
לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
הלקוח )הגולש( רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981
)להלן: החוק (.
ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר
מבניהם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני
ישיר ות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר .

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו
במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש )דבר
שגרם לאתר לפתוח את המוצר ו/או להטעין אותו וכדומה(.
ביט ול עסקה יתאפשר במקרה של פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם או הוצע והמוצר
שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.
לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או
מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו
הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .
אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל
חשבון הלקוח. עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית,
החוק מק נה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם
וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח
לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד.

אספקת מוצרים ,דמי טיפול, משלוח וביטוח
יש אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בהסכמה ובתיאום מראש בלבד .
מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישלחו על ידי חברת שילוח לביתו של הגולש או הלקוח. אם חברת
משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה
מגיעה אזי שהשילוח יבוטל. הגולש יקבל הודעה מהאתר ויתבצע תיאום מסירה מחדש. האמור
מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה
מראש. במקרה זה תבוטל העסקה והלקוח יקבל את הזיכוי והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל דמי
ביטול או קנס.
אספקת מוצרים מגיעים לבית הלקוח באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב
וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה
על כך חייבת להגיע באופן מידי להחברה שזו תפעל לאיתור הבע יה.
אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר – היה וחבילה נמסרת מגיעה ללקוח רוכש או לגולש אזי
שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת חבילה ללקוח, בין האתר לרוכש, מסכימים הצדדים כי תיעוד
האתר לגבי התכולה )תיעוד מצולם של כל אריזת חבילה מלאה לרבות סגירתה קיים אצל
האתר ( יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.
חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר . היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה
או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת
להחברה כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה
בשלמותה.

הגבלת גיל
אתר זה מוגבל למחזיקי כרטיס אשראי מגיל 18 ומעלה.

אחריות
בכל מקרה של תקלה במוצר אנו ממליצים לפנות תחילה לתמיכה הטלפונית לקבלת סיו ע ראשוני.
החברה מתחייבת כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר , החומרה של המוצרים תפעל
באופן תקין יחד עם זאת כבכל מוצר אחר יתכנו תקלות . מחובת המזמין/הגולש לבדוק את המוצר מיד
עם קבלתו. במקרה והבחנת בתקלה כלשהי, עליך לפנות אלינו מידית ולא יאוחר מחלוף 14 יום
מתאריך הרכישה בצרוף של חשבונית הקנייה.
חובה לבצע גיבוי של המיד ע המצוי במוצר באופן קבוע ובכל מקרה לפני מסירת המכשיר לתיקון.

תקופת האחריות:
מחשבים מחודשים שולחנים 12 חודש חומרה במעבדה החל מיום הרכישה המקורית כאשר לא
נערכו בו שינויים, לרבות שינויי חומרה או החלפת מערכת הפעלה או תוכנת BIOS שאינה מכסה
בלאי סביר .
מסכים מחודשים 6 חודשים.
מחשבים ניידים מחודשים – 6 חודשים לחומרה במעבדה החל מיום הרכישה המקורית כאשר לא
נערכו בו שינויים, לרבות שינויי חומרה או החלפת מערכת הפעלה או תוכנת BIOS ואינה מכסה
בלאי סביר .
במוצרים חדשים תקופת האחריות ניתנת על ידי היבואן ובהתאם לכתב האחריות של כל מוצר .
לריקומפ הזכות לדרוש הוכחת רכישה )חשבונית קנייה ( המפרטת את מועד הרכישה, הדגם והמספר
הסידורי של המוצר כתנאי לבדיקת תחולת האחריות לגבי המוצר .
א. פרטי האחריות
האחריות ניתנת עבור תקלות חומרה בלבד. האחריות תינתן רק למוצרים שנמכרו ישירות ע “י
ריקומפ. אין אחריות על תוכנות, התקנת תוכנות. האחריות תינתן במעבדת ריקומפ בלבד.
למען הסר ספק בכל מקרה ומכל סיבה בין אם המוצר באחריות ובין אם לאו ביקור טכנאי באתר
הלקוח יחויב תשלום שיקבע לכל מקרה לגופו. ההתחייבות של ריקומפ למשך תקופת האחריות
תהיה, לפי בחירתה, לתקן או להחליף את החלק המקולקל ללא תשלום )להוציא המקרים המצוינים
בהמשך תעודה זו(. אחריות זו מכסה את עלות זמן העבודה וחלקי חילוף.
לאחר תיקון החברה תמסור ללקוח אישור בכתב ובו פירוט של מהות התקלה, התיקון והחלקים
שהוחלפו.
חלק שהוחלף או חלק שתוקן יהיה נתון לתקופת האחריות המקורית של המוצר .
למקרה שבמעבדת החברה לא יצליחו לתקן את התקלה תוך 30 יום, יינתן ללקוח מוצר אחר עם
אותם תכונות או יותר , האחריות על המוצר החליפי תהיה בהתאם למוצר המקורי.
חלקי המחשב והמוצרים הינם רכוש ריקומפ בלבד, במידה ויוחלפו במסגרת תיקון, יישארו החלקים
בריקומפ ולא ימסרו ללקוח. במוצרים חדשים האחריות תינתן על ידי היבואן.
ב. מקרים בהם האחריות על המוצר אינה תקפה
שבר כתוצאה ממכה, מנפילה, תאונה. תקלה כתוצאה משימוש ברכיב או התקן לא מקורי.
קלקול עקב הספק ת חשמל בלתי סדירה, נזקי טבע )סערה ,ברק וכו'( או מתקלה בקווי הטלפון או
רשת. במקרה של טיפול לא נכון, שינוי כלשהו, תיקון אשר נעשה במכשיר או מוצר שנפתח ע “י גורם
אחר או אדם שלא הוסמך על ידי ריקומפ קלקול עקב חיבור התקנים חיצוניים כלשהם.

תקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המכשיר : כגון: חדירת זוהמה, חול, רטיבות וכו’ לתוך
המכשיר . במקרה בו התווית והמספר הסידורי של המכשיר שונו או שאינם ניתנים לזיהוי.
מתכלים כגון: חלקי פלסטיק , חלקים מכאניים )כגון ציריות מסך ( ,סוללות מכל הסוגים.
דיסק קשיח שהוכנסה בו סיסמא ולא ניתן לשחזרה – לא יוחלף הדיסק במסגרת אחריות.
מסך עם כתם פיקסל אינו נחשב כתקלה. תוכנות כלשהן, בין אם הן טעונות מראש, או שהותקנו
מבעוד מועד. אובדן מידע לאחר תיקון המוצר – באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי המידע לפני שליחתו
לתיקון. התקנת מערכת הפעלה מחדש לאחר תיקון או החלפת דיסק פגום שבאחריות מחייבת
תשלום.

אזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור
לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט
הישראליים בלבד במחוז חדרה.

בשימוש באתר בכלל ובביצוע הזמנות באמצעות האתר בפרט , אני מסכים לאמור לעיל.

מחפשים מוצר שלא מופיע באתר? תנו למומחים שלנו לעבוד בשבילכם!
שעות פעילות בימים א-ה בין השעות 00:9 – 00:18
התקשרו עוד היום לקבלת פרטים 072-336-1400

עדכון אחרון: 2022

דילוג לתוכן